پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • گروگان دلارهای ایران در کره جنوبی

    در هفته های اخیر خبرهایی مبنی بر آزادسازی برخی از دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور شنیده می‌شد، نوع اظهارنظر رییس جمهور و معاون اول نیز این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌ کرد.

    ۰ مشاهده ۰۸:۰۶
۱