آخرین اخبار کنترل بازار ارز

اکوایران: به دنبال تصویب اختیارات بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز، تمام صنایع کشور حتی مجموعه‌های دولتی شامل حوزه نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان باید در حوزه ارز از بانک مرکزی تبعیت کنند.
۰۱:۰۷
بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود سرمایه به بازار ارز، راهکار جدیدی را ارایه کرده؛ راهکاری به نام اوراق ریالی اما به تضمین دلاری.
۱