پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تغییر چهره کنکور

    شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر از تصویب برگزاری دوبار در سال کنکور برای دروس تخصصی داد. طبق این مصوبه سهم تاثیر نمرات تحصیلی دانش آموزان در امتحانات نهایی پایه دوازدهم در کنکور به ۶۰ درصد رسیده است.

    ۰ مشاهده ۱۱:۰۶
۱