آخرین اخبار گونه جدید ویروس کرونا

وضعیت بازار سهام نامساعد است و گزارش روز جمعه نشان می‌داد سرعت رشد اشتغال در ماه گذشته کاهش یافت، این عوامل به کمک طلا نیامدند، اما به نوعی افت قیمت رمزارزها را موجب شدند.
کمی بیش از یک سال پس از اولین موفقیت واکسن کووید-19 حالا بار دیگر احساس وحشت بسیاری از جهان را فرا گرفته است. اکونومیست در سرمقاله شماره جدید خود به پیامدهای شیوع گونه OMICRON از جمله بر اقتصاد جهان پرداخته است.
اکوایران: اگر اوپک تولید نفت را به خاطر عدم قطعیت ناشی از گونه جدید کرونا بالا نبرد، اما بخش تولید گونه جدید را جدی نگیرد، مازاد تقاضای انرژی می‌تواند موجب افزایش قیمت نفت و واکنش مثبت قیمت طلا شود.
اکوایران: تمدید دوره ریاست جروم پائول بر فدرال رزرو از عدم اطمینان بازار کاست و قیمت طلا را پایین کشید، اما شیوع کرونا اومیکرون می‌تواند تورم ناشی از محدودیت‌های سمت عرضه را تشدید کند و قیمت طلا را افزایش دهد.
۱