اما رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت و گو با اکوایران، در خصوص استعلام از نیروهای مسلح  برای احتمال ارائه مجدد این پیشنهاد می‌گوید.

در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود، مشمولان غایب دارای مدرک دیپلم با پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان،  کارشناسی ۲۵۰ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۳۰۰ میلیون تومان، دکترای عمومی ۴۰۰ میلیون تومان و دکترای تخصصی ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند نسبت به خرید خدمت خود اقدام کنند.