۱۲ ژوئن روز جهانی فلافله، ساندویچ محبوب مدیترانه‌ای.

یه همین مناسبت با یک زوج کارآفرین در مورد این ساندویچ دوست داشتنی یک گپ و گفت کوتاهی داشتیم:

آقای رازقی جهرمی، مدیرعامل صنایع غذایی ب آ و رییس اتاق شیراز

خانم  رضانیا. مدیر تبلیغات و مدیر عامل سازمان توزیع و فروش ب آ