در این خصوص میلاد خیالی می گوید در حال حاضر ۴۵ مدل موتوسیکلت در شرکت تولیدی صنعتی جهان همتا سیکلت تولید می شود که می تواند نیاز تمام اقشار را پوشش دهد.  

شرکت تولیدی صنعتی جهان همتا سیکلت در زمینه تولید و مونتاژ انواع موتورسیکلت های ۱۲۵ سی سی، ۱۵۰ سی سی، ۲۰۰ سی سی و ۲۵۰ سی سی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرده است.