مطالعه‌ی تجربه‌ توسعه‌ی برخی کشورها مانند ژاپن که پس از بمباران اتمی توسط آمریکا و خسارات هنگفت ناشی از جنگ جهانی دوم، علی‌رغم کمبود منابع مناسب و نبود پهنه‌ی سرزمینی گسترده، با جمعیت بالاتر از ایران توانست به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شود می تواند برای هر کشوری درس آموز باشد به همین دلیل هم سالها درباره ژاپن حرف زده شد.

رکود در ژاپن و سبقت چین نگاه از این کشور را به سوی غول جدید آسیا تغییر داد اما پس از مرگ شینزو آبه نگاه به ژاپن به طور موقت بیشتر شد حتی در ایران. اکو ایران در میزگردی با حضور دکتر «محمدرضا اسلامی» دانش آموخته دانشگاه کوبه ژاپن و مدرس دانشگاه ایالتی پلی تکنیک کالیفرنیا و «آیت حسینی» عضو هیئت علمی زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران به توسعه در ژاپن و دلایل بازتاب مرگ وسیع آبه در ایران پرداخته است.

این میزگرد به زودی از اکوایران پخش می شود.