خرید نان با تمام کارت های بانکی(کارت نان) چند وقتی است، سوژه داغ رسانه ها شده. البته این موضوع بارها از سوی دولتی ها تکذیب شده و وزرای اقتصادی کابینه اعلام کرده اند که کارت نان در دستور کار نیست و یارانه نان برای هر خرید به حساب نانواها واریز می شود. حتی یارانه نان به حساب سرپرستان خانوار هم واریز نمی شود تا امکان خرید نان با تمامی کارت های بانکی افراد خانواده امکانپذیر باشد.

محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرده و گفته است: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افرایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.

جلال توضیح می دهد: فقط از سمت کارتخوان‌های هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی که به این سامانه متصل است، تغییر اتفاق می‌افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی می‌شود، با این رویکرد بحث ما این است که دسترسی به آرد یارانه‌ای یا یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد فروش نان به مردم است.

دولت امیدوار است با اجرای این طرح  سهمیه آرد نانوایی ها به تدریج  برداشته می‌شود و هزینه بالای اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه آرد بوده ، به آرامی کاهش پیدا کرده و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش یافته و به سمت صفر حرکت کند.