حذف دروس عمومی و افزایش ضریب امتحانات نهایی و معدل به جای امتحان کتبی و برگزاری دومرتبه این آزمون سبب واکنش دانش‌آموزان و حتی کارشناسان آموزشی شده است. رضا امیدی، جامعه‌شناس که پژوهش‌های بسیاری در زمینه عدالت آموزشی دارد در پاسخ به اکو ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا شیوه تازه برگزاری کنکور می‌تواند سبب افزایش عدالت آموزشی در کشور شود؟ امیدی می‌گوید، کنکور به خودی خود نابرابری ایجاد نمی‌کند بلکه یک شاهد بر وجود بی‌عدالتی در نظام آموزش است. این پژوهش‌گر جامعه‌شناسی همچنین معتقد است حذف دروس عمومی از کنکور رفته رفته سبب حذف آن‌ها از تمام نظام آموزشی می‌شود.