حضور داوران زنان در جام جهانی امسال می‌تواند عزم فیفا برای رفع تبعیض را نشان دهد. اما چند داور زن و احیانا کمک‌داور زن در بازی‌های امسال می‌بینیم؟