فاز نخست (ترمینال یک) فرودگاه امام خمینی در اوایل دهه هشتاد به بهره برداری رسید. در آن زمان، قرارداد توسعه فرودگاه با یک سرمایه گذار خارجی که فرودگاه آتاترک یکی از رزومه‌های آن است، در آستانه انعقاد بود که بنا به دلایلی جلوی آن گرفته می‌شود و آن را به یک پیمانکار داخلی واگذار می‌کنند.

در آن زمان احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری بود که ماجرای لغو این قرارداد و ناگفته‌هایی از اجرای طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی را روایت می‌کند.