اصولا جام جهانی با بازیکن‌هایی که در تیم‌ها حضور دارند، ارزش‌گذاری می‌شود. اما تیم‌ها در جام جهانی امسال چه ارزشی دارند و باارزش‌ترین تیم‌ها کدام هستند؟