الجزیره گزارشی از شیفتگی یمنی‌ها نسبت به فوتبال منتشر کرده و معتقد است مردم یمن، روحیه عرب‌دوستی را در اولویت خود قرار داده‌اند.