سهمیه بندی ماهی سفید یکی از اخبار هفته گذشته بود که در دهه ۵۰ رخ داد. کشف ۴ دریاچه زیرزمینی در ایران توسط ماهواره‌های آمریکایی هم یکی از اخبار هفته گذشته بود.  

طرح ترن هوایی تهران توسط محمود احمدی نژاد شهردار تهران هم وعده ای بود که در هفته گذشته داده شد.

اما پوتین ۱۰ سال پیش ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه طی پیشنهادی اغواکننده به ویکتور یانوکوویچ رییس جمهور اوکراین تلاش داشت تا از نزدیک شدن این کشور به اتحادیه اروپا جلوگیری کند.