برخی از آن‌ها مدعی‌اند که سوالات را یک روز قبل از کنکور سراسری در دسترس داوطلبان قرار می‌دهند و در صورت نادرست بودن سوالات، با همان هزینه خرید آن‌ها را راهی دانشگاه می‌کنند.