نظرسنجی اکوایران نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد کاربران، امروز صبح دسترسی به اینترنت همراه نداشتند. با وجود این تدابیر اما برخی مدعی لو رفتن سوالات قبل از برگزاری کنکور امسال هستند.