یکی از این اخبار به اطلاعیه بانک ملی برای فروش سکه به متقاضیان با قیمت هر قطعه ۳۵۰۰ تومان اختصاص دارد.

تحریم داخلی چند کارخانه هم از اخباری بود که طی هفته گذشته در سال ۶۲ منتشر شد.

قیمت آرامگاه‌های اختصاصی هم مورد تایید هیات مدیره بهشت زهرا قرار گرفت؛ خبری که مربوط به ۲۳ دی‌ماه سال ۵۲ است.

در این برنامه سفر در زمان به سال‌های نه‌چندان دور هم سفر کردیم و قیمت برخی خودروهای داخلی در هفته گذشته، اما در ۹ سال پیش را مرور کردیم.