آیا می‌دانید چه کسی برای نخستین بار با اندیشه‌های خود باعث شد عنوان جعلی «خلیج عربی» به جای «خلیج فارس» بر سر زبان‌ها بیفتد؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.


نخستین قسمت از سری مستندهای «اکوایران» از مجموعه دختران ایران با عنوان «زن روزهای سرد» را درباره «عاطفه احمدی» مشاهده کنید: