تفنگ او توانسته اولین مدال بانوان ایران در مسابقات جهانی را بدست آورد و صاحبش را پرچمدار ایران در المپیک توکیو ۲۰۲۰ کند.

حالا این زن از مسیری می‌گوید که از نوجوانی پیموده تا به زندگی حرفه‌ای برسد.

 او هانیه رستمیان است که به عنوان اولین مسافر کاروان ایران در پاریس ۲۰۲۴ نام گرفته و در نزدیکی یک تاریخ‌سازی بزرگ قرار دارد.

فدراسیون جهانی تیراندازی رستمیان را یکی از بخت‌های اصلی دریافت مدال پاریس ۲۰۲۴ می‌داند.

گفتگو با او را در مجموعه «دختران ایران» از دست ندهید.