روایت زنی که تخصصش، تیم ساختن است.

فردا (جمعه) شب ساعت ۲۰:۰۰ در اکوایران