شهناز یاری کسی است که با وجود نبود امکانات، تیم ملی بانوان فوتسال ایران را برای بردن هدایت کرد.

با اینحال در میانه راه او و تیم ملی از هم جدا شدند، اما یاری این بار در خارج از مرزها پی عشق دوران کودکی رفت. او عادت به شرایط آسان نداشت و در ماجراجویی جدید، تیم ملی فوتسال عراق را کوچ کرد و آنها را به قهرمانی غرب آسیا رساند. 

در قسمت نهم مجموعه «دختران ایران» شهناز یاری از این تجارب شنیدنی می‌گوید.