تازه‌ترین سخنان محمد مایلی‌کهن کمتر ژانر ورزشی دارد، ژانر او این بار، اجتماعی اقتصادی است. قسمت اول این گفتگو، به زودی در اکوایران منتشر خواهد شد.