در هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رکورد درآمدهای نفتی ایران زده شد. طبق اعلام وزیر نفت درآمدهای نفتی ایران ۵ برابر افزایش یافت.

ساخت بزرگترین مجتمع پتروشمی خاورمیانه در ایران هم از دیگر اخبار هفته گذشته در طول تاریخ است.