اتفاقی که این اواخر برای باشگاه استقلال افتاد این بود که برخی از اراذل و اوباش سر تمرین استقلال حاضر شدند. درابتدا برخی از هواداران استقلال روی سکوها را ضرب و شتم کردند و صحنه‌های زشتی به وجود آمد. فکر می‌کنید ریشه‌ این اراذل و اوباش کجاست و چه اتفاقاتی رقم می‌خورد که این قشر از انسان‌ها به باشگاه استقلال وارد می‌شوند؟

واعظی آشتیانی: اگر بخواهید این موضوع را کنکاش بکنید می‌بینید که از اوایل دهه هشتاد این موضوع و اتفاقات باب شد. آقای حجازی را خدا رحمت بکند. می‌گفت بازوکلفت‌ها و ادم‌های گنده توسط برخی مربیان و برخی از مدیران به فوتبال راه پیدا کرده‌اند. آن‌ها بقای خودشان را در قلدرها می‌بینند و خاصیت دیگر این قلدرها این بود که هرکسی نسبت به مدیران یا مربیان انتقاد می‌کرد، تسویه‌ حساب شان در یکی از بازی‌هایی انجام می شد که این قلدرها توهین می‌کردند یا شعارهایی را مطرح می‌کردند. پیش از این هم بقا پیدا کردن برخی افراد به واسطه این جور افراد وجود داشته و ادامه پیدا می‌کرده است. در زمان مدیریت بنده همگان شاهد بودند که دست این افراد را کوتاه کردم و نگذاشتم به باشگاه بیایند.

تلاش کردند که باز هم بیایند؟

واعظی آشتیانی: بله تلاش کردند اما بنده قاطعانه برخورد کردم. نیاز به کمک نیروهای انتظامی یا غیره هم نبود. به راحتی آن‌ها را کنار گذاشتم اما به یاد دارم که یکی از همان قلدرها که در حال حاضر به رحمت خدا رفته است، روزی نزد من آمد و حلالیت طلبید. او گفت که ما را تطمیع می‌کردند که حرف‌های نامربوط بزنیم، رفتارهای نامناسب انجام دهیم و به‌تعبیر فرهنگی، ناهنجاری ایجاد کنیم.

چه کسانی آن‌ها را تطمیع می‌کردند؟

واعظی آشتیانی: گفتند برخی افراد ما را در دفترشان تطمیع می‌کردند.

مثلا برخی از مدیران استقلال؟

واعظی آشتیانی:ایشان نام برد اما نمی‌توانم اسمی از عوامل این اتفاقات نام ببرم.

برعلیه شما هم شعاری دادند؟

واعظی آشتیانی: بر علیه من یا برخی از بازیکنان شعار می‌دادند. جالب است که این اراذل و اوباش در هواپیما هم حضور داشتند و در مکان‌های مناسب هواپیما جانمایی می‌شدند یا کنار بازیکنان می‌نشستند و از بازیکنان زورگیری یا خفت‌گیری می‌کردند. بازیکنان دوره مدیریت من می‌توانند شهادت بدهند که بیشترین آرامش را در زمان دو فصلی که من مدیریت استقلال را برعهده داشتم تجربه می‌کردند. این اتفاقات و ناهنجاری‌ها در زمان حضور من در باشگاه نبود. این ناهنجاری برخی از لیدرهای قلدر، منشأ آن برخی از مربیان و مدیران فوتبالی بودند. آن ها حتی در این مسئله با هم رقابت هم داشتند. برخی از مدیران با مربیان حتی این اراذل و اوباش را علیه همدیگر تحریک می‌کردند. در زمان بنده سعی شد تا دست آن‌ها کوتاه شود اما برخی مواقع برای مثال در فصل دوم مدیریت بنده، در بازی‌های خانگی استقلال، گروهی از اراذل و اوباش در گوشه‌ای از استادیوم می‌نشستند و از همان دقایق اول بازی به تیم استقلال فحاشی می‌کردند؛ چه استقلال پیروز میدان بود و چه بازی به تساوی می‌رسید.

چه کسانی این‌ اراذل و اوباش را تحریک می‌کردند؟

واعظی آشتیانی: مشخص است دیگر. وقتی آن کسی که به بنده مراجعه کرد و از مدیران و مربیان نام برد فهمیدم از طرف چه کسانی این فعالیت‌ها آب می‌خورد. برخی از کسانی که برای باشگاه سینه سپر می‌کنند و می‌گویند که استقلال جان ما است و شما هم می‌دانید، باشگاه استقلال را برای خودشان می‌خواهند. زمانی که خودشان حضور دارند می‌گویند استقلال خیلی خوب است و اگر خودشان در باشگاه حضور نداشته باشند، معتقدند که استقلال عملکرد خوبی ندارد و سعی می‌کنند این باشگاه را نابود کنند.