رضا دبیری‌نژاد بر الهام بخش بودن میراث فرهنگی بر بازار کنونی تاکید دارد،‌ دغدغه‌هایی که می‌تواند سرمنشا تفاوت‌های عمیق این حوزه با کشورهای دیگر باشد.

نسخه کامل این برنامه را در سایت مشاهده کنید.