علیرضا زاکانی شهردار تهران ۱۱ آبان ۱۴۰۰ در حکمی مرتضی امیری اسفندقه را به عنوان دستیار ویژه در حوزه ادبیات و شعر فارسی منصوب کرد.

کارکرد دستیارویژه شهردار درحوزه ادبیات و شعر فارسی برای بسیاری نا‌ آشنا بود. مرتضی امیری اسفندقه در گفتگو با اکوایران در خصوص کارکرد دستیار ویژه ادبیات در شهرداری  توضیح می‌دهد.