روزنامه وال استریت ژورنال به این موضوع پرداخته است.