خلاصه‌ای از پاسخ‌های سیف به اتهامات ارزی در ۲ قسمت از اکوایران پخش می‌شود. بخش دوم این مصاحبه را ببینید.