اما آیا این مشکل تنها با حذف این ارز حل خواهد شد؟

حسین راهداری کارشناس بازارهای مالی در مورد چالش‌های پیش‌روی بازار ارز می‌گوید.

نسخه کامل این گفتگو را در یوتیوب ببینید.