این واسطه‌ها چه تاثیری در روند بازار دارند؟

حسین راهداری، کارشناس بازارهای مالی، در این مورد توضیح می دهد.

نسخه کامل این گفتگو را در یوتیوب ببینید.