علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز توضیح می‌دهد که داده های درامد و اشتغال آمریکا چطور بر آینده اقتصاد و تصمیمات بانک مرکزی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.