این روزها نیز دوباره اقتصاد ایران با نوسان ارزی دست و پنجه نرم می کند.

یکی از دورانی که اقتصادی ایران شوک ارزی را تجربه کرد، سال ۹۷ بود که عبدالناصر همتی در نیمه های سال جایگزین ولی اله سیف در ساختمان میرداماد (بانک مرکزی) شد.

در نخستین روزهای معارفه وی، قیمت ارز از حدود ۹ هزار تومان در روز چهارشنبه، به حدود ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان در روز شنبه رسید.

عبدالناصر همتی در بخشی از مصاحبه خود با اکوایران که در اسفندماه سال گذشته ضبط شده است، به شوک ارزی دوران ریاست خود اشاره می کند.