برخی کارشناسان بر کنترل نرخ ارز اصرار دارند، در عین حال برخی اقتصاددانان بر این باورند که قیمت ارز باید تدریجی همراه با تورم رشد کند چراکه کنترل دستوری این بازار، باعث جهش به یکباره قیمت دلار و شوک به اقتصاد می‌شود.

ولی اله سیف رییس کل پیشین بانک مرکزی در بخشی از مصاحبه خود در سال ۱۴۰۰ با اکوایران، بخشی از جلسه ارزی خود با رهبری را روایت کرده است.