اقتصاددانان هم معتقدند، ادامه شرایط فعلی یعنی بحران بیشتر برای بانک‌ها. به اعتقاد آنها، نرخ بهره پایین، منجر به انحراف تسهیلات تولید شده است.

مناظره اکوایران با حضور کامران ندری، اقتصاددان و محمد روحانی فرد، فعال اقتصادی به زودی پخش می‌شود.