علی صالح آبادی دلایل اصلی تورمی که امسال کشور با آن رو به رو بود را موضوع مردمی‌سازی یارانه‌ها یا همان حذف ارز ترجیحی،‌ افزایش دستمزدها و تغییر نرخ مبنای حقوق گمرکی می داند که مجموعاً نصف تورم امسال را رقم زده‌اند. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم، ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده و افزایش دستمزدها و تغییر تعرفه‌های گمرکی هم در سال جاری به ترتیب ۷ و ۵ درصد بر تورم اثر گذاشته‌اند.