کاهش ۲۰ درصدی تورم اعلامی از سوی مسئولان به استناد بانک مرکزی است. در مقابل اما مرکز آمار، میزان کاهش تورم را نسبت به ابتدای سال کمتر از ۲ درصد روایت می‌کند.

حال استناد تصمیم سازان و سیاستگذاران باید به گزارش بانک مرکزی باشد یا مرکز آمار ایران؟ 

محمد جندقی گزارش می‌دهد.