خوانساری ادامه می‌دهد: تورم ایران در تمام سال‌های بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است. در سال‌های اخیر منحنی تورم روی ۳۰ و ۴۰ درصد حرکت کرده است.

به گفته او، رشد سرمایه گذاری از سه سال پیش نسبت به استهلاک منفی شده است. افت سرمایه اجتماعی در این سال ها کارها را در همه زمینه ها سخت تر کرده است.