ابراهیم رییسی و حامیانش که از  منتقدان جدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی بودند، سرانجام در اردیبهشت امسال بساط این نرخ را برای همیشه از اقتصاد جمع کردند.

اما سریال تثبیت نرخ ارز ظاهرا پایان ندارد تا بعد از ۲۰ فروردین ۹۷ و ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۸ دیماه ۱۴۰۱ نیز پای نرخ جدید در اقتصاد ایران باز شود.

تجربه شکست خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی، با ورژن دولت سیزدهم رونمایی شد.

از زمان تولد این ارز، دلار در بازار آزاد چه روندی پیدا کرد؟ 

مرور اظهارات حسن روحانی و مسئولان دولت وقت، در کنار مرور اظهارات ابراهیم رییسی و مسوولان دولت فعلی؛ و تکرار سریال تثبیت ارزی.