کتاب تازه «مبارزه با نابرابری» که به تازگی در ایران هم ترجمه و به چاپ رسیده است، از مهمترین کتاب‌های تازه این حوزه است.

دوباره مطرح شدن و اهمیت یافتن مسئله نابرابری در سال‌های اخیر به طور خاص نویسندگان این کتاب را بر آن داشته تا مجموعه مهمی از ادبیات علمی پیرامون این موضوع را گرد هم بیاورند.

این کتاب در فصول مختلف خود به

«تعریف نابرابری»،

«اولویت‌بندی بین نابرابری یا فقر»،

«ریشه اعتراضات علیه یک درصدی‌ها»،

«تفاوت مالیات‌گیری بین افراد»،

«مالیات بر ثروت» پرداخته است.

این جلسه نقد و بررسی کتاب با حضور «رضا بخشی آنی» و «مجید امیدی» مترجمان کتاب و با همکاری مجله تجارت فردا برگزار شده است.