او می‌گوید: تولید نماگرهای اقتصادی با این استدلال شروع شد که اگر اطلاعات کشور را منتشر نکنیم جهان، درجه ریسک کشور را بیش از آنچه که در واقعیت وجود دارد، تخمین می‌زند.