به گزارش اکوایران، سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده بیش از 659 هزار میلیارد تومان بسته شده که توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

برای سال آینده در مجموع بیش از 315 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد یارانه پرداختی در سال 1402 تغییری نخواهد کرد.

دولت برای یارانه نان، رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان و برای یارانه دارو نیز رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده است.

مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هم 45 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مبلغ 126 هزار میلیارد تومان بابت هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و رقمی حدود 48 هزار و 500 میلیارد تومان بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات در نظر گرفته شده است.

در تبصره 14 لایحه بودجه سال آتی، اشاره شده که بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محل‌ها تامین و به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند.