نرخ تسعیر ارز در این بودجه پیشنهادی، ۲۳ هزار تومان تعیین شده؛ این در حالیست که اکوایران با بررسی فرمول محاسبه نرخ دلار در قانون بودجه ۱۴۰۲ با ۱۴ سناریو نرخ های متفاوت تری برای دلار محاسبه کرده. در این سناریوها، نرخ دلار از ۳۳ تا ۴۶ هزار تومان محاسبه شده است و خبری از دلار زیر ۳۰ هزار تومان نیست.