علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز میگوید که این شرایط به مذاق فدرال رزرو خوش نیامده است. اما آیا شاخص دلار میتواند به روند رو به رشد خود بازگردد؟