به گزارش اکوایران، «با تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه قانون برنامه ششم توسعه تا پایان شهریور سال 1402 تمدید شد»؛ این جمله‌ای است که صبح امروز علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، درباره تمدید برنامه ششم توسعه بیان کرده بود؛ خبری که به سرعت از سوی یک عضو کمیسیون تلفیق تکذیب شد.

میرتاج الدینی با بیان اینکه «کمیسیون تلفیق هنوز وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه نشده و فقط کلیات لایحه را تصویب کرده است»،‌ به ایسنا گفته «در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیسیون وارد بررسی جزئیات می‌شود.»

وی تاکید کرد: «بر این اساس تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره برنامه ششم نداشته است؛ البته تا آخر سال برنامه ششم جاری است و برنامه هفتم هم تا آخر خرداد نهایی خواهد شد؛ لذا برای این مدت، بندی تصویب می‌کنیم که تا زمان تصویب برنامه هفتم، برنامه ششم جاری باشد؛ موضوعی که در بند «و» تبصره ۲۰ لایحه بودجه آمده است.»