اکنون با گذشت ۱۰ ماه از سال، تورم نقطه‌ای نسبت به آن زمان حدود ۱۳.۵ واحد درصد بیشتر است. 

معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم تورم سالانه پایان ۱۴۰۱ را در سه سناریو تخمین زده که همگی روند رو به رشد تورم را روایت می‌کنند.

این در حالی است که ابراهیم رییسی در مناظره های انتخاباتی وعده کرده بود تورم را در سال ۱۴۰۲ به نصف خواهد رساند.