به گفته مجید درویش معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران، مقایسه صادرات سرانه شرکت های ایرانی با شرکت های ترکیه، حاکی از این است که صادرات سرانه ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی ۴۳ درصد صادرات سرانه ۵۰۰ شرکت برتر ترکیه است.