دانستن اینکه در شرایط کسری منابع بودجه، عمده مخارج دولت صرف حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود، چه اهمیتی دارد؟

عواقب گوش دادن مردم و مسئولان به همه درخواست‌های افزایش حقوق دولتی‌های کارمند و بازنشسته‌های دولت، عاقبتی جز نورم دارد؟

دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان توضیح می‌دهد‌.