محسن نقاشی در مورد این کالاها و مواد غذایی توضیح می‌دهد.