مدیر موسسه مطالعاتی بامداد معتقد است که ریسک سیاسی و نااطمینانی در این دوره بالا بوده، بورس عملا دولتی ترین بازار سرمایه گذاری کشور است و عقب ماندن آن از بازار ارز نشان می دهد که مردم سعی کرده اند در زمین دولت بازی نکنند.